Valoarea tichetelor de creșă a fost majorată cu 20 de lei, conform unui ordin comun emis de Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Astfel, începând din luna aprilie 2024, suma lunară acordată sub formă de tichete de creșă este de 640 de lei, față de valoarea anterioară de 620 de lei. Această creștere se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2024, adică pentru luni august și septembrie.

Tichetele de creșă sunt destinate angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Ele pot fi folosite pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.

Pentru a beneficia de tichetele de creșă, angajații trebuie să depună o cerere și să prezinte documente care atestă calitatea de părinte sau tutore, precum certificatul de naștere al copilului sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției. De asemenea, trebuie să facă o declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau tutorele nu beneficiază de tichete de creșă sau de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului.

Tichetele de creșă se distribuie lunar pentru fiecare copil al salariatului, inclusiv pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă. Acestea se cumulează cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție acordat la reluarea activității.

În final, este important de menționat că asistenții maternali profesioniști sau persoanele care găzduiesc copii plasați în regim de urgență nu pot beneficia de tichete de creșă conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.